وااااااااااااای خدااااااااااااااااااا

عجباااااااااااااااا  گیر بد مخمسه ای افتادیم باید به همه رو بندازیم خدایا خودت کمک سر امتحانا بدتر از این نمیشه کمکککککککککککککککککک خدا جووووووووووووووووووووووووووون شرمندم نکن فقط
/ 0 نظر / 24 بازدید
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
آذر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
11 پست
آذر 83
2 پست
مهر 83
2 پست
تیر 83
7 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
15 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
5 پست
شهریور 82
15 پست
مرداد 82
11 پست
تیر 82
5 پست
خرداد 82
4 پست