هزار دستان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

بر میهن من چه رفت است!

پیتزا، درینک، دریا

سالاد فصل

کلمات

کیش و مات، کوکا

می خانه، ماه، سکس

سنت به سنت

شمارش بی پایان بشکه های نفت

و

سایه سار دو برج بلند

باد از تنفس توطئه می ترسد

از آسمان

غبار سیاه زخم و دلهره می بارد

دیدی جهان همه از مگوی من است

و

مو یه هایی همه از مپرس تو؟!

تو چه می دانی

که بر میهن من چه گذشته است!

در حیرتم از تحمل پروردگاری

که گویی ترکه­ی کهن سال خویش را

تنها بر گرده­ی فلک زدگان زمین می شکند

 

 

سید علی صالحی

 

/ 1 نظر / 9 بازدید