اي عشق


گفتم اي عشق بيا تا كه بسازي ما را
يا نه ، ويرانه كني ساخته دنيا را

گفتم اي عشق چه بر روز تو آمد امروز
كه به تشويش سپردي شب عاشق ها را

حيف از امروز كه بي عشق به شب آمد
اي عشق كاش خورشيد تو آغاز كند فردا را

/ 0 نظر / 7 بازدید