من اگر عهد شکسته عهدم، تو وفای خود نگه کن

                                 به خطای من چه بينی، به عطای خود نگه کن

     به درون نا مرادان، منگر به تيره بختی

                                   تو که کعبه مرادی، به صفای خود نگه کن

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید