دوستی

با يک نوشته دوستی آغاز شد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با چند جمله در آشنايی باز شد

بدون ديدن چهره و سيرت

چگونه دل من عاشق و شيدا شد

در قفل زده ی قلب من

گو  با چه کليدی  باز  شد

او که بود که دل من

از  صدای  او  هويدا  شد

ره نرفته ی عشق بود

که با آمدن او سير دلها شد

از شور و تاب عشق بود

 که دلم از قفس چو پرنده آزاد شد

غنچه ی نو شکفته ی عشق

چو  گل  نرگس  شکوفا شد

دل سرد و  ابری  ما

 با وجود او سبز  و  بهارا  شد

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
azhdari

عماد عزيز نوشته ه هايت را ديم انتخابت زيبابود مووفق باشی .بيژن