سلام

سلام!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اين اولين يادداشت منه.
دانشکده مهندسييم!!!!!!!!!!!

با یک شعر شروع میکنم:

مپرسيد، اي سبكباران! مپرسيد

كه اين ديوانه ي از خود به در كيست؟

چه گويم! از كه گويم! با كه گويم!

كه اين ديوانه را از خود خبر نيست۱۵:۰۱
۶ ارديبهشت ۸۲


/ 0 نظر / 6 بازدید