لمس گناه

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

زندگي تو چشماي تو مي درخشه نازنين
نگاهت پر از شکوه آذرخشه نازنين

من ازت يک کلمه مي خوام به سادگي شب
من ازت يه دل مي خوام پر از سرور و شوق و تب

 

دلاي ما عاشقن گرچه اسير فاصلن
لباي ما صادقن حتي اگه پر از گلن


دستاي ما زبون نوازشو خوب بلدن
لباي ما بوسه وستايشو خوب بلدن

 

تناي ما ريتم شبهاي سياهو مي شناسن
داغي و شيريني لمس گناهو مي شناسن

من و تو تازه رسيديم به ديار زندگي
آخه پشت سر گذاشتيم برهوت تشنگي

 
تو شب ما دوباره ستاره معني مي گيره
وقتي شرم و شِکوِه از ياد دلاي ما ميره

زندگي مون مال ماس چرا تباهش بکنيم؟
چرا با خرافه ها زشت و سياهش بکنيم؟

 

جووني مون مال ماس نمي ذاريم هدر بشه
شباي قشنگمون با اشک و غم سحر بشه

 بيا نزديکتر از اين به قلب بي غرور من
بيا تا که بشنوي تپيدن حضور من

بيا نزديکتر از اين تا نفساتو حس کنم
من مي خوام هجوم خواهش به رگاتو حس کنم

مي تونه بهتر از اين باشه شباي من و تو
وقتي که نترسن از بوسه لباي من و تو

 

مي تونيم ساده و ارزون برسيم به يه بهشت
اگه از تن بکنيم رختاي بي جلوه و زشت

مي تونه خودش يه افسانه بشه قصة ما
چشم دنيا نبينه ديگه غم و غصة ما

 

 

 

http://shemi.persianblog.ir/                                                                      

/ 0 نظر / 8 بازدید