وااااااااااااای خدااااااااااااااااااا

عجباااااااااااااااا

 گیر بد مخمسه ای افتادیم

باید به همه رو بندازیم

خدایا خودت کمک

سر امتحانا بدتر از این نمیشه

کمکککککککککککککککککک خدا جووووووووووووووووووووووووووون

شرمندم نکن فقط

/ 0 نظر / 24 بازدید