پس از مرگم ...

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نمی خواهم بدانم کوزگر از خاک اندانم چه خواهد ساخت،

ولی بسیار مشتاقم،

که از گلویم سوتکی بسازد،

گلویم سوتکی باشد،

به دست کودکی گستاخ و بازیگوش

و او،

یکریز وپی در پــــی

دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد،

بدین سان بشکند در من،

سکوت مرگبار را...

 

 

 

دکتر علی شرعتی

 

/ 0 نظر / 8 بازدید