يك فكر ديگر

امشب  تمام  خويش  را از غصه پرپر ميكنم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گلدان  زرد   ياد   را با تومعطر ميكنم

اتفاق  ساده  نيست تو  رفته اي  و  رفتنت   يك

ناچار   اين پرواز   را اينبار باور  ميكنم

يك عهد  بستم   با  خودموقتي  بيايي  پيش  من

كمتر   مي كنم  يه  احترام   رجعتت  من  ناز

یک شب اگر گفتی برو دیگر زدستت خسته ام

فكر  ديگر ميكنم  آن  شب   براي  خلوتت  يك

صحن  نگاهت   را به روياشتياقم   باز كن

كبوتر ميكنم  من  هم ضريح   عشق  را   غرق

شعریست باغ چشم تو غرق سکوت و آرزو

آخر  از بر ميكنم  يك روز  من  اين  شعر را  تا

گر چه  شكستي   عهد  را مثلغرور   ترد من

اما چنان  ديوانه ام  كه  با  غمت   سر ميكنم

زيبا  خدا  پشت   و پناه    چشمهاي   عاشقت

با  اشك   و  تكرار  و دعا   راه  تو  را  تر ميكنم

 

 

 

مريم حيدرزاده

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید